17.11.2017r. W związku z postępowaniem ofertowym 01/P/2017 z dnia 31.10.2017 r., na wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji dla Uczestników projektu ,,POWRÓT- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy – II edycja” informujemy, że do realizacji  zostały wybrane następujące oferty:

Załącznik

Rozstrzygnięcie postępowania