Rozstrzygnięcie postępowania nr 01/CA/2018

12.03.2018r. W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym wyboru oraz zatrudnienia 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu tj. kucharz oraz drukarz  w ramach projektu  „W CENTRUM AKTYWNOŚCI”,  nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0128/16. Współfinansowanego ze środków...