26.04.2018r.  W związku z postępowaniem ofertowym  dotyczącym  organizacji i przeprowadzenia szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji dla Uczestników Projektu „POWRÓT- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy-II edycja”.

Załącznik:

ROZTRZYGNIĘCIE