Zapytanie ofertowe Nr 02/CA/2018 z dnia 16.04.2018

16.04.2018r. Zapraszamy do składania ofert   na wykonanie usługi w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkolenia komputerowego wraz z egzaminem ECDL dla Uczestników Projektu „W CENTRUM AKTYWNOŚCI” nr umowy RPLU.11.01.00-06-0128/16 dofinansowanego z...