Informujemy, że wsparcie dla osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze oraz osób im najbliższych w ramach projektu: ,,Pomoc postpenitencjarna dla byłych więźniów i osób najbliższych osobom osadzonym w województwie lubelskim” współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości będzie udzielane wyłącznie po konsultacji telefonicznej. Osoby, które chcą uzyskać wsparcie, prosimy o kontakt w każdy roboczy wtorek i piątek w godzinach 09:00-12:00 pod numerem 81 524 39 66