Zarząd Stowarzyszenia POSTIS zgodnie z pkt. 1 d § 9 rozdz. IV Statutu zwołuje na dzień 30.06.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Lublinie ul. Zana 3A Pierwszy termin ustala się na godz. 14.00, drugi termin ustala się na godz. 15.00.

 Lublin 15.06.2020 r.