Stowarzyszenie POSTIS włączyło się w działania na rzecz ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych w okresie pandemii COVID-19. Od września 2020 wspieramy przede wszystkim osoby młode opuszczające więzienia, które są w kryzysie bezdomności. W dniu 9 listopada 2020 r. Stowarzyszenie otrzymało środki finansowe z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego”Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Edycja 2020″. Dzięki tej dotacji będziemy mogli objąć wsparciem również osoby starsze, przede wszystkim chore i niepełnosprawne. Program jest realizowany przy współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej.

Pomoc dla osób bezdomnych powyżej 30 roku życia. Ulotka