Stowarzyszenie POSTIS we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej prowadzi wsparcie dla bezdomnych byłych więźniów. Wsparcie ma na celu ochronę osób bezdomnych opuszczających jednostki penitencjarne przed zarażeniem koronawirusem oraz innymi skutkami pandemii w Polsce, przede wszystkim poprzez zapewnienie im tymczasowego miejsca pobytu w okresie drugiej fali epidemii koronawirusa w Polsce.

Zainteresowani byli więźniowie w kryzysie bezdomności, którzy opuścili jednostki penitencjarne w ostatnim roku, mogą zostać objęci kompleksowym wsparciem interwencyjnym w postaci ochrony osobistej zdrowia i życia, w tym wynajmem stancji lub hostelu na okres 2 miesięcy, zakupem żywności i środków higieny osobistej oraz e-poradą m.in. psychologa i wolontariusza. Każda z zakwalifikowanych do wsparcia osób otrzyma:

  1.  możliwość pobytu w wynajętej dla niego stancji (pokój z dostępem do kuchni i łazienki w dowolnej miejscowości w Polsce) lub np. w hostelu przez okres 2 miesięcy, koszt: łączny 1 600,00 zł. Były więzień będzie mógł zamieszkać w wynajętym lokalu z inną, dowolną osobą za zgodą właściciela stancji/hostelu;
  2. wsparcie interwencyjne w postaci przekazania e-kodu (vouchera) do sieci sklepów Biedronka na zakup podstawowych produktów spożywczych i higienicznych na kwotę 500,00 zł;
  3. wsparcie m.in. psychologiczne w formie e-porady psychologicznej oraz wsparcie wolontariusza w zakresie m.in. pomocy w zakresie znalezienia miejsca noclegu po pobycie na stancji, uzyskania innej pomocy żywnościowej oraz wsparcia w poszukiwaniu pracy.

Osoby objęte wsparciem bezpośrednio nie otrzymują środków finansowych, ponieważ pomoc jest udzielana w formie rzeczowej (opłata wynajmu stancji, e-kod na zakupy).

Proponowane wsparcie ma charakter wyłącznie doraźny. Celem pomocy jest zabezpieczenie osób bezdomnych przez zakażeniem koronawirusem i zarażaniem innych osób w przestrzeni publicznej. Przedsięwzięcie to wpisuje się w Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia.

Osoby zainteresowane w wieku powyżej 30 lat w/w wsparciem powinny kontaktować się do 30.12.2020 r. ze Stowarzyszeniem POSTIS pod numerami telefonów:
502 695 394 lub 790 801 609 lub 501 349 716 lub 501 346 554
Osoby zainteresowane w wieku poniżej 30 lat w/w wsparciem powinny kontaktować się do końca marca 2021 r. ze Stowarzyszeniem POSTIS pod numerami telefonów:
502 695 394 lub 790 801 609 lub 501 349 716 lub 501 346 554