Ostatnia  wyprawa  Nowej Drogi została zorganizowana 11 lutego 2020 r. W związku z pandemią Covid-19  Stowarzyszenie musiało  zawiesić organizację wypraw w marcu 2020 roku.. Obecnie chcemy wrócić do dobrych praktyk i wznowić wyprawy w lecie 2022 r.  W latach 2013-2020 zorganizowaliśmy 81 pieszych  wypraw, w których młodzi byli więźniowie wędrowali  w towarzystwie opiekunów na trasie  z Lublina do Krakowa lub jeszcze dalej do Zgorzelca.  Piesza wyprawa to niezwykły projekt resocjalizacyjny dla młodych mężczyzn i kobiet do 30 lat, którzy po wyjściu z więzienia chcą zmienić swoje życie, zacząć od nowa.  900 lub 350 km  drogi  do przejścia  w każdych warunkach pogodowych, w lecie  czy zimie, bezdrożami, z mapą w ręku w nieznanym terenie, codziennie ok. 20 -30 km. Obok młodej osoby jest towarzysz, opiekun , osoba życzliwa, wspierająca  przemianę. Nowa Droga to przygoda dla dwojga osób, młodego człowieka i  jego towarzysza.  Nowa Droga pozwala odnaleźć byłemu więźniowi równowagę psychiczną  i dać początek „monologowi wewnętrznemu”. Codzienna droga wzmacnia , jest generatorem i akceleratorem emocji. Jest wstępem do nowego życia po więzieniu.