Stowarzyszenie POSTIS uczestniczy w konferencji  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  pt. „Wsparcie osób opuszczających zakłady karne – dobre praktyki w ramach współpracy”, która odbędzie się 14 września 2022 r.  w Nowym Wiśniczu, prezentując  projekt ” Nowa droga – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”.

 W załączeniu program konferencji i ulotka Stowarzyszenia POSTIS.