Stowarzyszenie POSTIS od września 2022 r. udziela pomocy grupie uchodźców z Ukrainy, podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie w zakresie pomocy rzeczowej i wsparcia głównie psychologicznego. Pomocą objętych jest ok. 50 osób dorosłych i małoletnich.