Stowarzyszenie POSTIS przy współpracy z instytucjami lokalnymi między innymi takimi jak:  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, Gmina Lublin czy Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie oraz Centrum Integracji Społecznej POSTIS w Świdniku objęło wsparciem już ponad 150 osób mieszkających w gminie Lublin i gminie Świdnik. To uchodźcy z Ukrainy w bardzo trudnej sytuacji, w tym opiekunowie osób niepełnosprawnych lub terminalnie chorych dzieci. Planujemy zrekrutować w 2022 roku dodatkowo jeszcze ok. 20 osób, ponieważ potrzeby wsparcia uchodźców w województwie lubelskim są bardzo duże. Spotykamy się z wdzięcznością i zaangażowaniem uchodźców w prowadzone przez nas formy wsparcia.