Stowarzyszenie POSTIS przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie organizuje kurs prawa jazdy dla Ukrainek, które chcą podjąć zatrudnienie w Polsce. Kurs organizujemy w Polskim Związku Motorowym w Lublinie. Po ukończeniu szkolenia nasze podopieczne będą zdawały egzamin na prawo jazdy kat. B i podejmą pracę w Lublinie.