Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dniem  30 listopada 2022 r. została powołana Rada Zatrudnienia Socjalnego III kadencji (2022-2025). Rada działa przy Ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego. W skład Rady została powołana prezes Stowarzyszenia POSTIS Barbara Bojko-Kulpa.

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4318