W dniu 19 stycznia 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego III kadencji (2022-2025). W posiedzeniu uczestniczyła Anita Czerwińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Ekonomii Społecznej. Prezes Stowarzyszenia POSTIS Barbara Bojko-Kulpa odebrała akt powołania do w/w Rady.

Warszawa, XX.12.2022.