Zarząd Stowarzyszenia POSTIS,  zgodnie z  pkt. 1 d § 9 rozdz. IV Statutu,  zwołuje na dzień 23.03.2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia, w Lublinie ul. Zana 3A. Pierwszy termin ustala się na godz. 14.00, drugi termin ustala się na godz. 15.00.

Lublin, 23.02.2023 r.