W pierwszym kwartale 2023 r. Postis objęło pomocą i wsparciem 16 grup nowych uchodźców z Ukrainy. Pracujemy z ok. 80 osobami wspierając ich integrację społeczną i zawodową.

Stowarzyszenie POSTIS realizuje zadanie publiczne ,,Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 w Ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025” Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.