W okresie od marca do maja 2024 r. rozpoczęły się zajęcia z osadzonymi kobietami: w Oddziale Zewnętrznym Nowa Huta, Areszcie Śledczym w Opolu, Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi, Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, Areszcie Śledczym w Katowicach, Oddziale Zewnętrznym Pobiedziska oraz Zakładzie Karnym w Grudziądzu.

Zajęcia są prowadzone przez przeszkolone przez Stowarzyszenie POSTIS funkcjonariuszki Służby Więziennej. 

Celem zajęć jest wzmacnianie zasobów osobistych i społecznych skazanych kobiet, które w przeszłości zostały pokrzywdzone w wyniku przestępstwa. Zajęcia są planowane łącznie w 18 jednostkach penitencjarnych, w których przebywają osadzone kobiety.