Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów i artykułów do przeprowadzenia zajęć ze socjoterapii i artterapii dla Uczestników Projektu podczas grupowych zajęć (wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)  w ośrodkach kuratorskich na obszarze działania Sądów Okręgowych w Lublinie i Zamościu i placówce opiekuńczo-wychowawczej w Lublinie.

Załączniki: